828 info@gubre.az

Buğda toxumu Bezostaya 100 / R1 / Kuban Zerno / 50 kq, kq

10 ₼

Səbətə əlavə et
Kateqoriya: Məhsulun adı: Buğda toxumu Bezostaya 100 / R1 / Kuban Zerno / 50 kq, kq / 45

Məlumat

Xüsusiyyətləri
Kolun forması – yarımsürünən;

Yarpaq - kollanma zamanı mum yetişmə zəifdir, rəngi açıq yaşıldır;

Növ - lutescens;

Sünbül - sünbülün yuxarı üçdəbirində 3 - 15 mm uzunluğunda bığcıqvari şaxələnmələri var, silindrik formaya malikdir, orta sıxlıqlı və uzunluqludur.

Sünbülün orta üçdəbirində sünbül pulcuğu – oval-uzunsov formalıdır, uzunluğu 8.5-10.0 mm, eni 3.5-4.5 mm. Sünbül pulcuğunun dişçiyi düzdür, azaçıq əyilmişdir, çiyincik qalxmışdır, qabıqçıq qabarıqdır.

Dən – dən orta böyüklükdədir, oval-uzunsov formalıdır, taxılın gövdəsi çılpaq, rəngi qırmızı, yivi dayazdır.

Məhsuldarlıq. Məhsuldarlıq potensialı yüksəkdir - hər hektardan 100 sentnerdən çox. Bütün sələfləri ilə müqayisədə standartlardan daha yüksək gəlirliliyə malikdir. Yüksək sünbül sıxlığı, orta sünbül məhsuldarlığı, orta sıxlıqlı aqrofitosenozlar meydana gətirir. Sünbülün məhsuldarlığı orta səviyyəlidir. 1000 dənin ağırlığı 40-44 qramdır.

Xəstəlik və iqlim müqaviməti:

- Qəhvəyi pasa davamlıdır;
- Sarı pasa orta səviyyədə davamlıdır;
- Septorioz - orta həssas;
- Tozvari şeh - davamlı;
- Sünbülün fuzariozu - orta həssas;
- Viruslar - davamlıdır;
- Şaxtaya qarşı müqaviməti - yüksək səviyyədə davamlıdır;
- Quraqlığa davamlı – istiyə və quraqlığa davamlıdır.


Əkin sahəsi və sələfləri. Rusiya Federasiyasının Mərkəzi qaratorpaqlarında, Şimali Qafqaz və Aşağı Volqa bölgələrində becərilməsi üçün təsdiq edilmişdir. İlk növbədə yüksək və orta hündürlükdə kənd təsərrüfatı sahələrində üstünlüyə malikdir. Ən yaxşı sələfi qarğıdalıdır.

Əkin. Əkin tarixləri zona üçün optimaldır. Əkin norması - hər hektara 4-4,5 milyon toxum.

Video

© 2020 - 2023 Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti
www.gubre.az